Kommunen usamd i forslag til skattlegging av oppdrettsnæringa

Eit regjeringsoppnemnt utval har utarbeidd eit forslag til ei ny form for skattlegging av havbruksnæringa. Kvinnherad kommune er negativ til forslaget.