Dømd til ti månadar i fengsel for lakseunderslag

Den tidlegare daglege leiaren ved Viking Fjord AS er dømd til å sona ti månadar i fengsel utan vilkår, og må i tillegg betala tilbake heile summen som han skal ha underslått gjennom å selja fisk privat som tilhøyrde arbeidsgjevaren.