Ikkje endring av krinsgrensa – enn så lenge

Levekårskomitéen vedtok måndag førre veke ikkje å endra skulekrinsgrensa mellom Omvikdalen og Rosendal før gang- og sykkelsti over Lundsbakkane vert avklart.