Bremnes Seashore vil etablera oppdrettsanlegg i Kvinnherad

Har søkt om løyve til å etablera eit anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure på ny lokalitet ved Ulveneset i Ølve.