No er søknaden om rammeløyve for «lakseauget» hos kommunen

Ifølgje søknaden ønskjer Eide Fjordbruk å skapa eit attraktivt visningssenter som begeistrar og gir fagleg påfyll, samt gir positive næringsmessige ringverknadar for sjømatnæringa og andre interessentar i Rosendal og Hardangerfjorden.