Vil ha 60 færre oppdrettsanlegg på Vestlandet

Av

Havforskingsinstituttet vil få bukt med lus, smittespreiing og høge dødsratar i oppdrettsmerdane. Derfor vil dei ha 60 færre oppdrettsanlegg på Vestlandet.