Signerte på høyringsuttale, men syntest den var mangelfull

Fleire politikarar kritiske til prosessen fram mot kommunen sin høyringsuttale til skatteleggingsforslag for havbruksnæringa.