«Jonas Lie-parken» på høyring

Saka om nytt namn for ein del av Opsangervegen var oppe i formannskapsmøtet onsdag kveld.