Negative uttalar til stadnamn: «Sonesonen heitte det same, og han var SS-offiser og minister for både Terboven og Quisling»

Det starta som ein namnekonkurranse for ein kort stubbe av Opsangervegen på Husnes. Så endra politikarane det til eit forslag om nytt namn på eit område.