Palfinger sikra seg ny kontrakt: Skal rusta opp plattform-livbåtar i Ølve

Skal oppgradera livbåtar for Brage-plattforma.