Som Kvinnheringen tidlegare har skrive, meiner Ståle Kaldestad at tidlegare rådmann, Odd Ivar Øvregård, har lova han at kommunen skulle kjøpa ei tomt av han som ligg ved Podlen. Då kjøpet ikkje blei noko av, tok Kaldestad saka vidare, og ønskte å få ei avgjersle frå politikarane.

I innstillinga frå rådmannen til formannskapsmøtet no på torsdag, står det at formannskapet ikkje ser at det er inngått avtale om kjøp av tomt, og at kommunen ikkje har noko plikt til kjøp.

I saksutgreiinga blir det peika på at det ikkje er gjort noko skriftleg avtale mellom dei to partane, og at det, spesielt ved kjøp av eigedom, er vanskeleg å seia at ein avtale er inngått viss den ikkje er skriftleg. Kaldestad har òg levert eit referat av ein telefonsamtale mellom han og Øvregård, der han meiner det er bevis for at Øvregård har sagt ja til å kjøpa tomta. Men i saksutgreiing finn rådmannen bevis for det motsette, då det kjem fram at dei ikkje har einast om ein pris.