Mannen fekk sjansen til å gå heim og legga seg – høyrde ikkje etter

Politiet fekk fredag kveld melding om uro på Sunde. Ein rusa mann hadde laga bråk då han gjekk frå ein fest. Etterpå skal han ifølgje politiet ha gjort skade på køyretøy i området.