Urinering på offentleg plass

Éin person blir meldt for urinering på offentleg stad.