Varsla politiet då mann med hund oppførte seg truande