Frigir namnet på den omkomne

DEL

Politiet frigir fredag føremiddag namnet på den omkomne mannen som blei funnen død på si heimeadresse i Rosendal onsdag ettermiddag.

Det skjer i samråd med mannen sin familie.

Det var 60 år gamle Torbjørn Mehl.

– Det framstår som eit reint ulukkestilfelle. Utover det ønsker vi ikkje å gå nærmare inn på kva dødsårsaka var før ein obduskjonsrapport føreligg, kommenterer lensmann Sigurd Børve til Kvinnheringen fredag.

Send tekst og bilde «

Vi vil gjerne høyra om smått og stort som går føre seg i Kvinnherad. Hjelp oss å vera overalt!

Artikkeltags