Huset til Marina blei invadert av russ: – Det kjennest som eit overgrep