Rykte ut to gonger etter at det blei gjort skade på privat eigedom