– Eitt alternativ er at elevane frå 5. til 7. klasse kan gå i Rosendal

Det blir jobba intenst med å finna ei minneleg løysing for situasjonen ved Mauranger skule frå hausten av.