Kommunane ønsker større lokalt handlingsrom

Av

Meir handlingsfridom og færre nye forventningar frå nasjonale politikarar, var eitt av ynska kommunepolitikarane kom med under kommunalpolitisk toppmøte denne veka.