Politikarane vil ikkje ha færre politikarar

Formannskapet vil at talet på representantar i kommunestyret og formannskapet skal bli som det er. Saka skal vidare til kommunestyret.