Disse skal styre Ullensvang kommune

Her er oversikten over hvem som er valgt inn i kommunestyret i Ullensvang. Totalt 33 kandidater har fått plass. En av overraskelsene er Kåre Grønsnes (SV) som stod på 25 plass på valglista, men som nå blir partiet sin eneste representant etter å ha fått ny rangering som nummer 1.