Føreslår å flytta helsesenteret til seniortunet

Ove Lemicka (Frp) meiner det vil vera betre bruk av pengane å flytta helsesenteret til det påtenkte seniortunet framføre å pussa opp det eksisterande lokalet.