Ønskjer like rettar for alle

Jostein Saghaug (MDG) meiner rettane til folk med nedsett funksjonsevne må få større plass i kommunen sine planar og regelverk.