Hadde håpa på nokre svar, men gjekk like blank heim

Formannskapet valde å lukka møtet då saka om industri-, næring- og bustadareal i Bogsnes skulle bli behandla. Knut Rune Fatland, som i tolv år har prøvd å realisera Husnes brygge, måtte nok ein gong gå heim utan ei avklaring.