Auka sjanse for tingrett i Kvinnherad, meiner ordføraren

I fjor gjekk Peder Sjo Slettebø ut og ville samla Hardanger og Sunnhordland Tingrett på Husnes. Det spørst om medlemmene i Samarbeidsrådet meiner det same.