No er det klart kven som skal leia dei politiske utvala

Politisk veteran leiar investeringsutvalet. Mange kvinner har fått leiar- og nestleiarposisjonar i dei andre utvala.