– Talet politikarar som skal jobba i utval, vil auka

Forslaga til dei nye politiske utvala er no klare. Eit nytt utval skal sjå dagens lys, nemleg komité for plan, teknikk og miljø.