– Vi har stor tiltru til han

Knut Førland (MDG) blir truleg innstilt som leiar for kontrollutvalet.