– Det har gått nokre kuler varmt no i vår

Orda kjem frå politisk motstandar Gaute Lund (SF).