Gamal reguleringsplan på kollisjonskurs med industriutvikling: – Vi må vera ein ja-kommune

Arbeidet med ny reguleringsplan for Børnes i Uskedalen er under arbeid, men ligg minimum eitt år fram i tid. Utbyggarane vil helst sleppa å venta heilt til denne er klar.