Rein langa ut mot retorikkbruk frå politikarkollega: – Kritikkverdig

– Det er ei utvikling som bør gjera oss bekymra.