Det blir stortingshøyring om ferjeopprøret

Av

Stortingets kommunalkomité køyrer 25. februar ei full høyring for å gå gjennom alle aspekt ved ferjeopprøret så breitt som mogleg.