Hans Inge Myrvold: – Øysamfunn som er heilt avhengige av ferja bør få sleppa bompengar

Myrvold (Sp) meiner Varaldsøy burde vore skåna, og seier at han skal jobba for å gi øya refusjonsordning eller fritak for bompengar.