Stord24: – Regjeringa har bestemt seg for sørleg kryssing over Langenuen