Har fått nye søknadar dei siste dagane - ber om at tilbodet ikkje blir lagt ned

I eit innspel til formannskapet skriv FAU ved Ølve Barnehage at barnehagen må få bestå.