Meir enn 150 stillingar i Posten sikra etter anbodssiger

Av

Kan setjast i lag med hovudsak om anbodssiger til Posten.