Ordføraren får sterk kritikk for behandlinga av «rådmannssaka»

I rapporten frå Deloitte om «rådmannssaka» får arbeidsgjevar refs på fleire punkt.