Manglar litt på gang- og sykkelvegen

Artikkelen er over 2 år gammel

I samband med nytt byggefelt i Øvre Neslia blir det laga gang- og sykkelveg som blir kopla på eksisterande mot Rosendal. Initiativtakarar ber kommunen syta for at også Nordre Neslia blir kopla på.