Ønsket seg vei. Fikk fergekaos.

Av

Dieselferger fra Østlandet må slepes rundt, og kaoset rår på Bjørnefjorden. – Hadde regjeringen desember 2013 valgt indre trasé for Hordfast, ville vi vært i gang med å bygge nå.