Ferjesamband kan bli stengt i 14 dagar

Til våren skal Statens vegvesen utvide ferjekaiene i Jondal og Tørvikbygd. Det kan føre til stenging av sambandet i heile 14 dagar neste vår.