No tilrår Samarbeidsrådet sørleg kryssing

I 2017 gav ikkje Samarbeidsrådet råd om kor ei kryssing av Langenuen bør vera i samband med Hordfast. No innstiller administrasjonen på sørleg kryssing.