116.000 kroner til ladeuttak

TILSKOT: Miljødirektoratet har gitt tilsegn til Kvinnherad kommune om 116.000 kroner  til byggjinga av seks nye ladeuttak for tenestebilane. (Arkivbilde).

TILSKOT: Miljødirektoratet har gitt tilsegn til Kvinnherad kommune om 116.000 kroner  til byggjinga av seks nye ladeuttak for tenestebilane. (Arkivbilde).

Kvinnherad kommune sin søknad om tilskot til 6 ladeuttak ga utteljing.

DEL

Miljødirektoratet innvilga i byrjinga av mai søknaden til Kvinnherad kommune om tilskot til ladeuttak. Kommunen søkte om, og fekk, 116.000 kroner av direktoratet til dette.

I søknaden til direktoratet ynskte kommunen fire nye ladepunkt ved Aksen på Husnes, i tillegg til ein veggladar ved Ølve Aldersheim og ein ved Husnes Vassverk.

Den samla kostnaden på dei 6 ladeuttaka er 232.000 kroner. Planen er å byta ut kommunen sine diesel- og bensintenestebilar med elbilar der dette høver seg.

Send tekst og bilde «

Vi vil gjerne høyra om smått og stort som går føre seg i Kvinnherad. Hjelp oss å vera overalt!

Artikkeltags