Hastar med å auke støtta til elferjer

Av

Mange dieseldrivne hurtigbåtar og ferjer blir no skifta ut til fordel for elektriske alternativ. KS meiner fylka ikkje blir tilstrekkeleg kompensert for dei auka utgiftene.