Raudt vil jobba hardt for Sunde–Jektevik

– Vi vil at ferja skal gå mellom Sunde og Jektevik, eventuelt Sunde–Skjersholmane, om vi må venta på ei utviding på Jektevik.