Klaga på dårleg busstopp: Svara med avvikling

Då bebuarane i Porsvik klaga på busstoppet som 15-20 unge nyttar kvar dag, blei utfallet eit heilt anna enn det dei hadde håpa på.