– Det er alltid bedrifter som legg ned, og folk som døyr

Pensjonert kommunalsjef Kjell Odd Nygård meiner kommunen si sterke prioritering av tenesteproduksjon går på kostnad av samfunnsutvikling.