I Norge har matsvinnet gått ned, men mengda avfall i Kvinnherad har auka med ni tonn

På landsbasis har matsvinnet gått ned sidan 2015, medan tal frå SIM syner at mengda matavfall i Kvinnherad har stege med ni tonn sidan same år.

Send tekst og bilde «

Vi vil gjerne høyra om smått og stort som går føre seg i Kvinnherad. Hjelp oss å vera overalt!

Artikkeltags