Uroa over høgt sjukefråvær: – Vanskeleg å sjå ei enkel løysing

Kommunedirektøren er uroa over sjukefråværet i kommunen, og er budd på å gjera grep for å snu trenden.