Ved flo sjø laurdag vert Nyesago flytta frå Skålafjæro

På føremiddagen laurdag skal Nyesago flyttast frå Skålafjæro til Gurinefjæro. Her skal bygningen bli del av det framtidige Rosendal kulturhistoriske trebåtsenter.