Les også: Frå kraftproduksjon til datalagring

Eitt år har gått sidan ordførar og rådmann var på synfaring hjå SKL i Matre for å sjå på sjansen for å etablera eit datalagringssenter der. Det blei avgjort å jobba vidare med prosjektet, og no har Hordaland fylkeskommune løyvd pengar til prosjektet.

– Det er med glede vi kan melda at Hordaland fylkeskommune løyver inntil kroner 400.000 til prosjektet frå budsjettet for tilskotsordninga for utvikling av datalagringssentre og betre fiberstamnett i Hordaland, står det i brevet til kommunen.